Một số bài toán tư duy lớp 1 có đáp án

Mục tiêu:
  • Giúp học sinh lớp 1 (6 tuổi) đọc hiểu số phạm vi từ 1-100. Số tròn chục. Phân tích số thành chục và đơn vị So sánh giữa 2 số
  • Các phụ huynh tải về để cùng con ôn luyện và 'lên trình" mỗi ngày nhé!

Câu hỏi
Đáp án
Đăng ký học thử miễn phí khóa học tư duy toán cho trẻ em

 


Tin khác