Một số bài toán tư duy lớp 2 có đáp án

Mục tiêu:
  • Giúp học sinh lớp 2 (7 tuổi) phân tích các trăm, chục và đơn vị trong một số. Làm quen với phép nhân
  • Các phụ huynh tải về để cùng con ôn luyện và 'lên trình" mỗi ngày nhé!

Câu hỏi 

Đáp ánĐăng ký học thử miễn phí khóa học tư duy toán cho trẻ em

 


Tin khác